ROZ TASARIM Link cizgisi kaldirma
Kimsesizler Derneği
Kar amacı gütmeyen
Sivil Toplum Kuruluşu

Amacı

 • KURULUM AMACI VE TUZUGUMUZ
  Ben 10 Çocuğu doğup hemen ölen daha sonra Memleketim Kayseri ili Yeşilhisar ilçesinde. Tren İstasyonunda bulduğu bir kız çocuğunu evlat edinen Ve hanımına emzirten. Daha sonra üç erkek evlatla ödüllendirilen Baltacının Bekir'in oğlu İbrahim Çim. Babam ölmeden önce kız kardeşimi evlendirdi. Babam ölünce Annem 9 çocuklu bir kocaya gitmek zorunda kalmış. Biz ise Küçük yaşta babamızdan kalan kerpiç bir binada üç erkek kardeş komşuların getirdiği yemeklerle büyüdük. Başımızda hiç bir kimse yoktu. Birileri bize sahip çıksa da bizi yatılı okula kayıt ettirseydi diye düşündük ama olmadı. Şimdi ise Allah'a şükür durumum fena sayılmaz. Bende Bir çocuk okutmayı düşündüm. Sonra dernek kurarak daha çok çocuk okuturum gayesiyle Kimsesizler Derneğini kurdum. Amacı Fakir halkımızın üniversiteyi kazanan kız çocuklarına eğitim katkısı sunmak, Kimsesiz herkese ve hayvanların yanında olmaktır. Altta ki ÜYE KAYIT FORMU'nu doldurarak kayıt olup Kimsesizlerin kimsesi olmanızı arzular veya İmkanlarınız ölçüsünde küçükte olsa 10 TL gibi katkılarınızı bekleriz. (Az diyerek küçümsemeyin damlaya damlaya göl olur bakarsınız iyilik kervanında bir sel olur.) 
  Kimsesizler Derneği Yönetimi hesabı  
  Ziraat Bank Şube No:1565 Hes.No: 87683279-5001
  İBAN NO: TR 5700 0100 1565 8768 3279 5001

   Üye Kayıt Formu


  Kimsesizler derneği tüzüğüne göre üye olmak istediğimi belirttim. Amaç ve yükümlülüklerini kabul ettim. 100 TL Yıllık Aidatımı peşin olarak ve  yıllık aidatımı her yıl, yıl sonuna kadar ödemeyi ve dernek çalışmalarına katkıda bulunacağımı taahhüt eder, Derneğe kabul edilmemi arz ederim. 
   Yukarıdaki İban No:veya dernek mutemedine 100 TL Yatıranların üyeliği başlar

  •  
  •      
  •  


          KİMSESİZLER DERNEĞİ  TÜZÜĞÜ

         DERNEĞIN ADI VE MERKEZI

        MADDE 1- DERNEĞIN ADI: “KİMSESİZLER  DERNEĞI” DIR.

        DERNEĞIN MERKEZI MERSİN’DIR.       

        DERNEK, YURT IÇINDE VE YURT DIŞINDA ŞUBE AÇABILIR.

         DERNEĞIN AMACI VE BU AMACI GERÇEKLEŞTIRMEK İÇIN DERNEKÇE SÜRDÜRÜLECEK ÇALIŞMA KONULARI VE BIÇIMLERI İLE FAALIYET ALANI

   

        MADDE 2-DERNEK,

  SIVIL TOPLUM FAALIYETLERININ ETKINLEŞTIRILMESI VE GELIŞTIRILMESINI SAĞLAMAK VE BU KONUDA ÇALIŞMALAR  YAPAN  KIŞI VE KURULUŞLARA DESTEK VERMEK ANAYASAMIZIN ÖNGÖRDÜĞÜ ESASLAR VE ATATÜRK ILKELERI DOĞRULTUSUNDA SOSYAL SORUMLULUK BILINCINI, YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA ŞUURUNU GELIŞTIRMEK, TOPLUMUN SOSYOEKONOMIK DÜZEYINI YÜKSELTMEK, TARIHI VE KÜLTÜREL DEĞERLERIMIZIN KORUNMASI VE TANITILMASINA KATKIDA BULUNMAK,

  YURT IÇINDE, YURT DIŞINDA, NEREDE OLURSA OLSUN, OLAĞAN VE OLAĞANÜSTÜ ZAMANLARDA; SAVAŞ, DEPREM, SEL, YANGIN VE SAIR NEDENLERLE YARDIMA MUHTAÇ DURUMA DÜŞEN BÜTÜN INSANLARA GIDA, GIYIM, TEMIZLIK MADDESI, YAKACAK, KIRA, BARINMA, SAĞLIK, EĞITIM, IŞ KURMA, DURUM VE ŞARTLARIN GEREKTIRDIĞI BIÇIMDE VE IMKÂNLAR ÖLÇÜSÜNDE AYNI, NAKDI HER TÜRLÜ MADDI VE MANEVI YARDIMDA BULUNMAK,

       DERNEĞIN AMAÇ EDINDIĞI YARDIM VE HIZMETLER HERKESIN YARARINA AÇIK OLUP, BELLI BIR YÖRE VEYA KITLE ILE SINIRLI DEĞILDIR. BU NEDENLE AMAÇ EDINILEN YARDIM VE HIZMETLER YÖNÜNDEN RENK, DIL, DIN, IRK, MEZHEP, SIYASI VEYA FELSEFI GÖRÜŞ, SINIF, CINSIYET, BÖLGE, ÜLKE VE BENZERI HIÇBIR AYRIM YAPMAKSIZIN HERKESIN YARDIMINA KOŞAR.

       DERNEK HIÇBIR ŞEKILDE SIYASETLE UĞRAŞMAZ.

  AMACI ILE KURULMUŞTUR.

        DERNEKÇE SÜRDÜRÜLECEK ÇALIŞMA KONULARI VE BIÇIMLERI

  1-FAALIYETLERININ ETKINLEŞTIRILMESI VE GELIŞTIRILMESI IÇIN ARAŞTIRMALAR YAPMAK, 

  2-KURS, SEMINER, KONFERANS VE PANEL GIBI EĞITIM ÇALIŞMALARI DÜZENLEMEK,

  3-AMACIN GERÇEKLEŞTIRILMESI IÇIN GEREKLI OLAN HER TÜRLÜ BILGI, BELGE, DOKÜMAN VE YAYINLARI TEMIN ETMEK, DOKÜMANTASYON MERKEZI OLUŞTURMAK, ÇALIŞMALARINI DUYURMAK IÇIN AMAÇLARI DOĞRULTUSUNDA GAZETE, DERGI, KITAP VE BÜLTEN GIBI YAYINLAR ÇIKARMAK,

  4-AMACIN GERÇEKLEŞTIRILMESI IÇIN AŞAĞIDA BELIRTILEN IŞLERI YAPAR

   

  A-) YARDIM IÇERIKLI FAALIYETLER:

       DERNEK; YURT IÇI VE YURT DIŞINDA YOKSUL, YARDIMA MUHTAÇ, KIMSESIZ, DUL, YETIM, ÖKSÜZLERI, SOKAK ÇOCUKLARINI, SOKAKTA KALMIŞ HER YAŞTA INSANI, HASTALARI, YURDUNDAN AYRI KALMIŞLARI, MÜLTECILERI, YOLDA KALMIŞLARI HIMAYE EDER VE HER TÜRLÜ AYNI VE NAKDI YARDIM YAPAR. BU YARDIMLARIN GERÇEKLEŞMESINE KATKI SAĞLAYACAK YURT IÇI VE YURT DIŞINDA HUZUR EVI, BARINMA EVI, SIĞINMA EVI, SOKAK ÇOCUKLARINA VE ENGELLILERE YÖNELIK REHABILITASYON MERKEZLERI, AŞEVLERI, KESIMHANELER, KREŞLER, MISAFIRHANELER, IBADETHANELER, KÜLTÜR MERKEZLERI AÇAR, AÇILMASINA YARDIMCI OLUR VEYA AÇILMIŞ OLANLARIN IŞLETILMESINE KATKIDA BULUNUR.  ÇADIR KENTLER, LOJISTIK MERKEZLERI, SOSYAL AMAÇLI MAĞAZALAR VE SAIR TESISLER KURAR, IŞLETIR VE BU TÜR MÜESSESELERE HER TÜRLÜ AYNI VE NAKDI YARDIMDA BULUNUR. AYRICA IHTIYAÇ SAHIPLERINE YÖNELIK YEMEK DAĞITIMINDA BULUNUR VE BUNUNLA ILGILI HIZMET SATIN ALIR.

       ÖZELLIKLE YURT IÇINDE VE YURT DIŞINDA GERÇEK ANLAMDA YOKSULLARIN TESPITI IÇIN ÇALIŞMALAR YAPAR VE BU AMAÇLA BIR BIRIM OLUŞTURUR. MAHALLELER BAZINDA ÜLKENIN YOKSULLUK HARITASINI YAPAR VE YOKSULLARA YARDIM EDECEK KIŞI, KURULUŞ VE KARDEŞ AILELER BELIRLER. BU CÜMLEDEN OLARAK YURT IÇINDE VE YURT DIŞINDA INSANI YARDIM, EĞITIM, KÜLTÜR VB. KONULARDA ÜLKEMIZIN VE KÜLTÜRÜMÜZÜN TANITIMINA KATKIDA BULUNMUŞ ŞAHISLARDAN HASTALIK, YAŞLILIK VB. SEBEPLERLE IHTIYAÇ SAHIBI DURUMUNA DÜŞMÜŞ OLANLARI BELIRLER VE YARDIMLAR YAPAR. BÖYLECE IHTIYAÇ SAHIPLERINE ONLAR BAŞVURMADAN DA GIDA, KIRA, BARINMA, KONUT, YAKACAK, GIYECEK, TEMIZLIK MALZEMESI, IŞ KURMA, EV EŞYASI YARDIMI YAPAR, BU KONULARDA ORGANIZASYONLAR DÜZENLER, DÜZENLENEN ORGANIZASYONLARA KATILIR. AYNI AMAÇLI DIĞER DERNEKLERE YARDIM EDEBILIR.

   

  B-) SOSYAL IÇERIKLI FAALIYETLER:

       DERNEĞE GELIR SAĞLAMA VE EĞITIM AMAÇLI OLARAK YEMEKLI ÇAYLI TOPLANTILAR YAPAR. KERMES, MÜZAYEDE, SPOR MÜSABAKALARI, PIKNIK, KONSER VB. ETKINLIKLER DE DÜZENLER. YOKSULLARLA, ONLARA YARDIM YAPANLARI TANIŞTIRIP KAYNAŞTIRMA, “KARDEŞ AILE” UYGULAMASINI GELIŞTIRME ORGANIZASYONLARI YAPAR.  YOKSUL ÇOCUKLARI SÜNNET ETTIRME TÖRENLERI DÜZENLER. KIMSESIZ VE YOKSULLARIN CENAZELERININ KALDIRILMASINI SAĞLAR. FAKIR INSANLARIN EVLILIK MASRAFLARINI KARŞILAR,DÜĞÜNLERINI YAPAR.

   

  C-) EĞITIM IÇERIKLI FAALIYETLER:

       İLGILI MEVZUATIN IZIN VERDIĞI ÖLÇÜDE, YURT IÇINDE VE YURT DIŞINDA SOKAK ÇOCUKLARIYLA, BEDENSEL VE ZIHINSEL ENGELLILERLE ILGILI EĞITIM FAALIYETINDE BULUNAN KURULUŞLAR ILE IŞBIRLIĞI YAPAR; OKUL, YURT, KURS, OKUMA SALONLARI, REHABILITASYON MERKEZLERI VB. YERLERDE OKUYAN, BARINAN VEYA EĞITIM ALAN YOKSUL ÖĞRENCILERE BURS VERIR; YIYECEK, GIYECEK, ARAÇ VE GEREÇ YARDIMLARINDA BULUNUR. İMKANLAR DAHILINDE KENDISI BU AMAÇLA BINALAR YAPAR; IŞLETIR VEYA IŞLETME HAKKINI DEVREDER.

       YURT IÇINDE VE YURT DIŞINDA EĞITIMIN HER KADEMESINDEKI ÖĞRENCILERE, AKADEMIK KARIYER YAPANLARDAN IHTIYAÇ SAHIPLERINE DIL, DIN, IRK VS HIÇBIR AYRIM YAPMAKSIZIN MADDI VE MANEVI YARDIMDA BULUNUR, BURS VERIR.

       YOKSULLUĞUN NEDENLERI VE ÖNLENMESI BAĞLAMINDA HALKIN EĞITILMESI FAALIYETLERINDE BULUNUR. BU ANLAMDA YAPTIĞI YARDIMLARIN, IŞ KURMADA, KIŞILERIN VE AILELERIN KENDI KENDINE YETER HALE GELMELERINE KATKI SAĞLAYACAK ÇALIŞMALAR YAPAR, YURT IÇINDE VE YURT DIŞINDA MESLEK EDINDIRME, KALIFIYE ELEMAN YETIŞTIRME KURSLARI AÇAR.

       DERNEK ÜYELERININ, ÇALIŞANLARININ, GÖNÜLLÜLERIN YAPTIKLARI IŞLERLE ILGILI BILGI VE BECERILERINI GELIŞTIRMEK IÇIN YURT IÇINDE VE GEREKTIĞINDE YURT DIŞINDA EĞITIM ALMALARINI SAĞLAR, IHTIYACA GÖRE YABANCI DIL EĞITIMI ALDIRIR.

  D-) SAĞLIK IÇERIKLI FAALIYETLER:

       İLGILI MEVZUATIN IZIN VERDIĞI ÖLÇÜDE VE IMKAN DAHILINDE YURT IÇINDE VE YURT DIŞINDA SAĞLIK YARDIMINA MUHTAÇ HERKESI, FAKIR HASTALARI TEDAVI ETTIRIR. DOĞUM, HASTALIK, KAZA HALLERINDE, HER TÜRLÜ ILAÇ VE TEDAVI MASRAFLARININ KARŞILANMASINA KATKIDA BULUNUR. YURT IÇINDE VE YURT DIŞINDA TEDAVILERINI YAPTIRIR. BU AMACA KATKI SAĞLAYACAK DISPANSER, KLINIK, DOĞUMEVI, HASTANE, GEZICI SAĞLIK EKIBI, SAĞLIK KABINI, ECZANE VE BENZERI TESISLER KURAR VEYA KURANLARA YARDIMDA BULUNUR. KORUYUCU SAĞLIK HIZMETLERI VE HASTA NAKIL HIZMETLERI YAPAR. SAĞLIK ALANINDA HIZMET VEREN TÜM KURULUŞLARLA MÜŞTEREK ÇALIŞMALAR YAPAR VE HIZMET SATIN ALIR. ŞEHIR DIŞINDAN GELEN HASTA VE HASTA YAKINLARINA TEDAVILERI SÜRESINCE KALACAKLARI YER TEMIN EDER VE BUNUNLA ILGILI HIZMET SATIN ALIR. ENGELLILERE VE ENGELLILERLE ILGILI KURULUŞLARA CIHAZ VE MALZEME YARDIMINDA BULUNUR.

       GÖNÜLLÜ SAĞLIK EKIBI KURAR, MESLEK IÇI EĞITIM VERIR, IHTIYAÇ DUYULAN BÖLGELERE YURT IÇI VE YURT DIŞINA INSANI YARDIM IÇIN SAĞLIK ELEMANI VE TIBBI MALZEME GÖNDERIR. TOPLUMU SAĞLIK KONUSUNDA BILINÇLENDIRMEK ÜZERE ETKINLIKLER DÜZENLER.

        AFETLERDE GÖREV YAPACAK ARAMA VE KURTARMA EKIPLERI KURAR; BU IŞLER IÇIN GEREKLI ARAÇ VE GEREÇLERI TEMIN EDER; GÖREV ALANLARA GEREKLI EĞITIMI ALDIRIR. AFETLERE HAZIRLIK VE GEREKTIĞINDE KULLANILMAK ÜZERE ARAÇ-GEREÇ, MADDE-MALZEMELERI BELLI YERLERDE DEPOLAMA IŞLERI YAPAR VE LOJISTIK MERKEZLERI KURAR.

   

  E-) ÇEVREYLE ILGILI FAALIYETLER:

        DOĞAL ÇEVRENIN BOZULMASINI VE KIRLENMESINI ÖNLEYICI YURT IÇI VE YURT DIŞINDA ÇALIŞMALARDA BULUNUR. BU ANLAMDA ÇEVRE KIRLILIĞI, DOĞAL DENGENIN BOZULMASI, EROZYON, KÜRESEL ISINMA KONULARINDA TOPLUMU BILINÇLENDIRICI FAALIYETLERDE BULUNUR. BU TÜR FAALIYETTE BULUNAN KURULUŞLARLA IŞBIRLIĞI YAPAR. ARAŞTIRMALAR YAPTIRIR, PROJELER HAZIRLATIR, BU TÜR FAALIYETLERE KATKIDA BULUNUR. BU ANLAMDA YURT IÇINDE VE YURT DIŞINDA, DOĞAL ÇEVRENIN KORUNMASI FAALIYETLERINE KATILIR. TARIHI VE KÜLTÜREL DEĞERLERIN, YAPILARIN, ANITLARIN KORUNMASI, ONARILMASI VE YENILEME IŞLERINI YAPAR; YAPANLARA MADDI VE MANEVI KATKIDA BULUNUR.

   

  F-) İŞBIRLIĞI ŞEKLINDEKI FAALIYETLER:

       DERNEK, AMAÇLARI GERÇEKLEŞTIRMEK VE FAALIYETLERINI GELIŞTIRMEK IÇIN ILGILI MEVZUATIN IZIN VERDIĞI ÖLÇÜDE KAMU KURUMLARI, SIVIL TOPLUM KURULUŞLARI VE ÖZEL KURULUŞLAR ILE IŞBIRLIĞI YAPAR. BU ANLAMDA YURT IÇINDEKI VE DIŞINDAKI KAMU KURUM VE KURULUŞLARI, VAKIFLAR, DERNEKLER, MESLEK ODALARI, SENDIKALAR, FEDERASYONLAR, KONFEDERASYONLAR ILE IŞ BIRLIĞI YAPAR. BU AMAÇLA YURT IÇINDE VE YURT DIŞINDA ŞUBELER AÇAR, AYRI DERNEKLER KURULMASINI TEŞVIK EDER VE KENDI ADININ KULLANILMASINA IZIN VERIR.

      BIRLEŞMIŞ MILLETLER, DÜNYA BANKASI, AVRUPA BIRLIĞI VB. ULUSLARARASI KURULUŞLAR VE SIVIL TOPLUM KURULUŞLARI (STK) ILE IŞBIRLIĞI YAPAR, ULUSAL VE ULUSLAR ARASI FONLARDAN YARARLANIR, YARARLANMAK IÇIN PROJELER HAZIRLAR VE HAZIRLAYAN KURULUŞLARA DESTEK VERIR. 

   

  G-) DERNEK GELIRLERINI ARTIRMA VE TANITIM FAALIYETLERI:

       AMAÇLARI DOĞRULTUSUNDA, DERNEĞE GELIR TEMIN ETMEK VE/VEYA TANITIM AMACI ILE YURT IÇI VE YURT DIŞINDA KERMES, KONFERANS, SERGI, PANEL, SEMINER, SEMPOZYUM GIBI ETKINLIKLER DÜZENLER; BU TÜR FAALIYETLERE KATILIR VE STANTLAR AÇAR. KITAP, BROŞÜR, DERGI, BÜLTEN VE BENZERI YAYINLARI ÇIKARIR. TANITIM AMAÇLI PROMOSYONLAR YAPTIRIR VE SEYAHATLER DÜZENLER.

       İKTISADI IŞLETMELER, KOOPERATIFLER, VAKIFLAR KURAR VE IŞLETIR, IŞLETMELERE VE KOOPERATIFLERE ORTAK OLABILIR. TAŞINMAZ MAL SATIN ALIR, BAĞIŞINI KABUL EDER, INŞA EDER, KIRAYA VERIR, DERNEK AMAÇLARI DOĞRULTUSUNDA KULLANIR, GELIR SAĞLAMAK AMACIYLA IŞLETIR.

       DERNEĞE YAPILAN BAĞIŞLARI; NAKIT, GIDA, GIYIM, ARAÇ, GEREÇ, YAKACAK VE TEMIZLIK MALZEMESI VE CANLI HAYVAN BAĞIŞLARINI KABUL EDER. DERNEK ÇALIŞMALARINDA KULLANILMAK ÜZERE MENKUL VEYA GAYRIMENKULLERI KIRAYA TUTAR, KIRAYA VERIR,  TARIHI YERLERI RESTORE EDER, TARIHI YERLERI KIRAYA TUTAR, TARIHI YERLERI KIRAYA VERIR, HER TÜRLÜ ARAÇ BAĞIŞINI KABUL EDER, SATIN ALIR, KIRALAR, GIDERLERINI KARŞILAR. AMACIN GERÇEKLEŞTIRILMESI IÇIN SAĞLIKLI BIR ÇALIŞMA ORTAMI SAĞLAMAK AMACIYLA HER TÜRLÜ TEKNIK ARAÇ VE GEREÇ, DEMIRBAŞ VE KIRTASIYE MALZEMELERINI TEMIN EDER.

      YARDIM TOPLAMA KANUNU VE SAIR ILGILI MEVZUAT HÜKÜMLERI DAHILINDE AYNI VE NAKDI BAĞIŞ KAMPANYALARI BAŞLATIR VE YÜRÜTÜR, BELLI YERLERE BAĞIŞ KUTULARI KOYAR.

      AMAÇTA BELIRTILEN YARDIMLARI YAZILI VE GÖRSEL YAYINLAR YOLUYLA KAMUOYUNUN DIKKATINE SUNAR. BUNU YAPARKEN TOPLUMUN YARDIM VE DAYANIŞMA DUYGULARINA, SOSYAL SORUMLULUK, MILLI VE MANEVI DEĞERLERE, INSANLIK ONURUNA SAYGI BILINCININ GELIŞTIRILMESINE DIKKAT ÇEKER, VURGU YAPAR. BU ANLAMDA SESLI YA DA GÖRÜNTÜLÜ YAYINLAR YAPAR, YAPTIRIR VE YAPILANLARA SPONSOR OLUR. AYRICA BU AMACA HIZMET EDECEK MATBUAT, SINEMA FILMI, REKLAM FILMI, TIYATRO ESERI GIBI KÜLTÜR VE SANAT ETKINLIKLERINDE BULUNUR VEYA YAPTIRIR. REKLAM VE TANITIM ÇALIŞMALARINDA INTERNET ORTAMINDAN ISTIFADE EDER. BILIMSEL TOPLANTILAR DÜZENLER, GÖZLEMLER YAPTIRIR, RAPORLAR HAZIRLATIR, BILIMSEL ARAŞTIRMA, GELIŞTIRME VE UYGULAMA MERKEZLERI KURAR VE IŞLETIR. BU KONULARDA KIŞISEL VEYA KURUMSAL OLARAK ÇALIŞMA YAPANLARA MALI DESTEK SAĞLAR.

       YURT IÇI VE YURT DIŞINDA YOL, KÖPRÜ, ÇEŞME, ŞEHIRLER, KASABALAR, KÖYLER, SU KUYULARI VE SU ŞEBEKESI, DINLENME YERI, OYUN PARKI, OKUL, OKUL PARKI, SOSYAL VE KÜLTÜREL TESISLER, SPOR ALANLARI VE SALONLARI, IBADETHANE VB. YAPILARI YAPAR; ONARIM VE RESTORASYON IŞLERINI ÜSTLENIR VEYA YAPILMASINA YARDIMCI OLUR; BURALARA DERNEĞIN VEYA TARIHI KAHRAMANLARIMIZIN, BILIM ADAMLARIMIZIN, BUNLARA SPONSOR OLANLARIN ADLARINI VERIR. BU AMAÇLAR DOĞRULTUSUNDA BILIM ADAMLARINDAN, KONUNUN UZMANLARINDAN YARDIM ALIR, PLANLAR VE PROJELER YAPTIRIR.

   

  H-) DERNEK MALLARININ DEĞERLENDIRILMESI:

       DERNEĞE BAĞIŞ OLARAK GELEN TARIHI KIYMETI HAIZ, ANTIKA ÖZELLIĞI TAŞIYAN VE YARDIM MALZEMESI OLARAK DEĞERLENDIRILEMEYECEK TÜRDEKI EŞYALARI, GELIRI DERNEK AMAÇLARI DOĞRULTUSUNDA KULLANILMAK ÜZERE, MÜZAYEDE VEYA TEKLIF ALMAK SURETIYLE SATIŞA ÇIKARIR. YINE DERNEĞIN EKONOMIK DEĞERINI YITIRMIŞ VEYA YETERSIZ OLAN ARAÇ, GEREÇ, BINA TESIS, ARSA VS. MAL VE KIYMETLERINI, ILGILI MEVZUAT HÜKÜMLERINE GÖRE SATAR, PARAYA ÇEVIRIR, YERINE YENISINI ALIR VEYA GELIRINI DERNEK AMACI DOĞRULTUSUNDA HARCAR. SAHIP OLDUĞU VEYA OLACAĞI GAYRIMENKULLERI KENDISI KULLANMADIĞI, IŞLETMEDIĞI ZAMANLARDA, UZUN VEYA KISA SÜRELI OLARAK, BELLI BIR ÜCRET KARŞILIĞINDA BAŞKA KURUM, KURULUŞ VEYA KIŞILERE KIRALAR, KULLANMA VE IŞLETME HAKKINI DEVREDER. BU KURUM VEYA KURULUŞA DERNEK AMACI DOĞRULTUSUNDA FAALIYET GÖSTERMESI ŞARTIYLA KULLANMA VE IŞLETME HAKKINI GEÇICI OLARAK BEDELSIZ VEREBILIR.

   

  I-) GÖNÜLLÜLERDEN YARARLANMA:

       DERNEK AMAÇLARINI GERÇEKLEŞTIRMEK IÇIN YAPACAĞI YURT IÇI VE YURT DIŞINDAKI TÜM FAALIYETLERDE GÖNÜLLÜLERDEN YARARLANABILIR. BELIRLEDIĞI GÖNÜLLÜLERE YURT IÇINDE VE YURT DIŞINDA EĞITIM ALDIRIR, SEMINERLER DÜZENLER. DERNEK FAALIYETLERI ILE ILGILI GÖNÜLLÜ ALT BIRIMLERI VE KOMISYONLAR KURAR. DERNEK HERHANGI BIR KONUDA BU KOMISYONLARI GÖREVLENDIRIR, YAPACAKLARI IŞLE ILGILI YETKILER VERIR. BUNLARIN YAPACAKLARI IŞLER VE YETKILERINI DÜZENLEYEN BIR YÖNETMELIK HAZIRLAR.

      GÖNÜLLÜLERE ÜCRET ÖDENMEZ ANCAK GÖNÜLLÜLERIN YAPTIĞI IŞ VE HIZMETLERIN YOL, BARINMA, KONAKLAMA VB. MASRAFLARINI KARŞILAR.

      5-GEREKLI IZINLER ALINMAK ŞARTIYLA YARDIM TOPLAMA FAALIYETLERINDE BULUNMAK VE YURT IÇINDEN VE YURT DIŞINDAN BAĞIŞ KABUL ETMEK,

  6-TÜZÜK AMAÇLARININ GERÇEKLEŞTIRILMESI IÇIN IHTIYAÇ DUYDUĞU GELIRLERI TEMIN ETMEK AMACIYLA IKTISADI, TICARI VE SANAYI IŞLETMELER KURMAK VE IŞLETMEK,

  7-ÜYELERININ YARARLANMALARI VE BOŞ ZAMANLARINI DEĞERLENDIREBILMELERI IÇIN LOKAL AÇMAK, SOSYAL VE KÜLTÜREL TESISLER KURMAK VE BUNLARI TEFRIŞ ETMEK,

  8-ÜYELERI ARASINDA BEŞERI MÜNASEBETLERIN GELIŞTIRILMESI VE DEVAM ETTIRILMESI IÇIN YEMEKLI TOPLANTILAR, KONSER, BALO, TIYATRO, SERGI, SPOR, GEZI VE EĞLENCELI ETKINLIKLER VB. DÜZENLEMEK VEYA ÜYELERININ BU TÜR ETKINLIKLERDEN YARARLANMALARINI SAĞLAMAK,

  9-DERNEK FAALIYETLERI IÇIN IHTIYAÇ DUYULAN TAŞINIR, TAŞINMAZ MAL SATIN ALMAK, SATMAK, KIRALAMAK, KIRAYA VERMEK VE TAŞINMAZLAR ÜZERINDE AYNI HAK TESIS ETMEK,

  10-AMACIN GERÇEKLEŞTIRILMESI IÇIN GEREK GÖRÜLMESI DURUMUNDA YURT IÇINDE VE YURT DIŞINDA VAKIF KURMAK, FEDERASYON KURMAK VEYA KURULU BIR FEDERASYONA KATILMAK, GEREKLI IZIN ALINARAK DERNEKLERIN KURABILECEĞI TESISLERI KURMAK,

  11-ULUSLARARASI FAALIYETTE BULUNMAK, YURT DIŞINDAKI DERNEK VEYA KURULUŞLARA ÜYE OLMAK VE BU KURULUŞLARLA ORTAK ÇALIŞMALAR YAPMAK VEYA YARDIMLAŞMAK,

  12-AMACIN GERÇEKLEŞTIRILMESI IÇIN GEREK GÖRÜLMESI HALINDE, 5072 SAYILI DERNEK VE VAKIFLARIN KAMU KURUM VE KURULUŞLARI ILE İLIŞKILERINE DAIR KANUN HÜKÜMLERI SAKLI KALMAK ÜZERE, KAMU KURUM VE KURULUŞLARI ILE GÖREV ALANLARINA GIREN KONULARDA ORTAK PROJELER YÜRÜTMEK,

  13-DERNEK ÜYELERININ YIYECEK, GIYECEK GIBI ZARURI IHTIYAÇ MADDELERINI VE DIĞER MAL VE HIZMETLERLE KISA VADELI KREDI IHTIYAÇLARINI KARŞILAMAK AMACIYLA SANDIK KURMAK,

  14-GEREKLI GÖRÜLEN YERLERDE ŞUBE VE TEMSILCILIKLER AÇMAK,

  15-DERNEĞIN AMACI ILE ILGISI BULUNAN VE KANUNLARLA YASAKLANMAYAN ALANLARDA, DIĞER DERNEKLERLE VEYA VAKIF, SENDIKA VE BENZERI SIVIL TOPLUM KURULUŞLARIYLA ORTAK BIR AMACI GERÇEKLEŞTIRMEK IÇIN PLÂTFORMLAR OLUŞTURMAK,

  16-AMACIN GERÇEKLEŞTIRILMESI IÇIN IHTIYAÇ DUYULAN VE KANUNLARIN YASAKLAMADIĞI HER TÜRLÜ FAALIYETTE BULUNMAK,

   

  DERNEĞIN FAALIYET ALANI

  DERNEK, SOSYAL ALANDA YURT IÇINDE VE YURT DIŞINDA FAALIYET GÖSTERIR.

  ÜYE OLMA HAKKI VE ÜYELIK İŞLEMLERI

  MADDE 3- FIIL EHLIYETINE SAHIP BULUNAN VE DERNEĞIN AMAÇ VE ILKELERINI BENIMSEYEREK BU DOĞRULTUDA ÇALIŞMAYI KABUL EDEN VE MEVZUATIN ÖNGÖRDÜĞÜ KOŞULLARINI TAŞIYAN HER GERÇEK VE TÜZEL KIŞI BU DERNEĞE ÜYE OLMA HAKKINA SAHIPTIR. ANCAK, YABANCI GERÇEK KIŞILERIN ÜYE OLABILMESI IÇIN TÜRKIYE’DE YERLEŞME HAKKINA SAHIP OLMASI DA GEREKIR. ONURSAL ÜYELIK IÇIN BU KOŞUL ARANMAZ.

        DERNEK BAŞKANLIĞINA YAZILI OLARAK YAPILACAK ÜYELIK BAŞVURUSU, DERNEK YÖNETIM KURULUNCA EN ÇOK OTUZ GÜN IÇINDE ÜYELIĞE KABUL VEYA ISTEĞIN REDDI ŞEKLINDE KARARA BAĞLANIR VE SONUÇ YAZIYLA BAŞVURU SAHIBINE BILDIRILIR. BAŞVURUSU KABUL EDILEN ÜYE, BU AMAÇLA TUTULACAK DEFTERE KAYDEDILIR.

        DERNEĞIN ASIL ÜYELERI, DERNEĞIN KURUCULARI ILE MÜRACAATLARI ÜZERINE YÖNETIM KURULUNCA ÜYELIĞE KABUL EDILEN KIŞILERDIR.

        DERNEĞE MADDI VE MANEVI BAKIMDAN ÖNEMLI DESTEK SAĞLAMIŞ BULUNANLAR YÖNETIM KURULU KARARI ILE ONURSAL ÜYE OLARAK KABUL EDILEBILIR.

        DERNEĞIN ŞUBE SAYISI ÜÇTEN FAZLA OLDUĞUNDA DERNEK MERKEZINDE KAYITLI BULUNANLARIN ÜYELIK KAYITLARI ŞUBELERE AKTARILIR. YENI ÜYELIK MÜRACAATLARI ŞUBELERE YAPILIR. ÜYELIĞE KABUL VE ÜYELIKTEN SILINME IŞLEMLERI ŞUBE YÖNETIM KURULLARI TARAFINDAN YAPILIR VE EN ÇOK OTUZ GÜN IÇINDE BIR YAZIYLA GENEL MERKEZE BILDIRILIR.  

        ÜYELIKTEN ÇIKMA

        MADDE 4-HER ÜYE YAZILI OLARAK BILDIRMEK KAYDIYLA, DERNEKTEN ÇIKMA HAKKINA SAHIPTIR.

  ÜYENIN ISTIFA DILEKÇESI YÖNETIM KURULUNA ULAŞTIĞI ANDA ÇIKIŞ IŞLEMLERI SONUÇLANMIŞ SAYILIR. ÜYELIKTEN AYRILMA, ÜYENIN DERNEĞE OLAN BIRIKMIŞ BORÇLARINI SONA ERDIRMEZ. BORÇLARI ÖDENDIĞI AN ÇIKIŞI VERILIR.

         ÜYELIKTEN ÇIKARILMA

        MADDE 5-DERNEK ÜYELIĞINDEN ÇIKARILMAYI GEREKTIREN HALLER.

        1-DERNEK TÜZÜĞÜNE AYKIRI DAVRANIŞLARDA BULUNMAK,

        2-VERILEN GÖREVLERDEN SÜREKLI KAÇINMAK,

        3-YAZILI IKAZLARA RAĞMEN ÜYELIK AIDATINI ALTI AY IÇINDE ÖDEMEMEK,

        4-DERNEK ORGANLARINCA VERILEN KARARLARA UYMAMAK.

  5-ÜYE OLMA ŞARTLARINI KAYBETMIŞ OLMAK,

  YUKARIDA SAYILAN DURUMLARDAN BIRININ TESPITI HALINDE YÖNETIM KURULU KARARI ILE ÜYELIKTEN ÇIKARILABILIR.

        DERNEKTEN ÇIKAN VEYA ÇIKARILANLAR, ÜYE KAYIT DEFTERINDEN SILINIR VE DERNEK MALVARLIĞINDA HAK IDDIA EDEMEZ.

        DERNEK  ORGANLARI

        MADDE 6-DERNEĞIN ORGANLARI AŞAĞIDA GÖSTERILMIŞTIR.

        1-GENEL KURUL,

        2-YÖNETIM KURULU,

        3-DENETIM KURULU,

         DERNEK GENEL KURULUNUN KURULUŞ ŞEKLI, TOPLANMA ZAMANI VE ÇAĞRI VE TOPLANTI USULÜ

  MADDE 7- GENEL KURUL, DERNEĞIN EN YETKILI KARAR ORGANI OLUP; DERNEĞE KAYITLI ÜYELERDEN OLUŞUR. DERNEĞIN ŞUBESININ AÇILMASI DURUMUNDA ISE ŞUBE SAYISI ÜÇE KADAR GENEL MERKEZ VE ŞUBELERINDE KAYITLI ÜYELERDEN; ŞUBE SAYISI ÜÇTEN FAZLA OLMASI DURUMUNDA ISE GENEL MERKEZDEKI KAYITLI ÜYELER ŞUBELERE NAKLEDILEREK ŞUBELERIN GENEL KURULLARINDA SEÇILEN DELEGELERDEN OLUŞUR.

   

  GENEL KURUL;

   

  1-BU TÜZÜKTE BELLI EDILEN ZAMANDA OLAĞAN,

   

        2-YÖNETIM VEYA DENETIM KURULUNUN GEREKLI GÖRDÜĞÜ HALLERDE VEYA DERNEK ÜYELERINDEN BEŞTE BIRININ YAZILI BAŞVURUSU ÜZERINE, YÖNETIM KURULUNCA OLAĞANÜSTÜ TOPLANTIYA ÇAĞRILIR. YÖNETIM KURULU, GENEL KURULU TOPLANTIYA ÇAĞIRMAZSA; ÜYELERDEN BIRININ BAŞVURUSU ÜZERINE SULH HAKIMI, ÜÇ ÜYEYI GENEL KURULU TOPLANTIYA ÇAĞIRMAKLA GÖREVLENDIRIR

   

    OLAĞAN GENEL KURUL, 3 YILDA BIR, MAYIS AYI IÇERISINDE, YÖNETIM KURULUNCA BELIRLENECEK GÜN YER VE SAATTE TOPLANIR.

   

  ÇAĞRI USULÜ*

  YÖNETIM KURULU, DERNEK TÜZÜĞÜNE GÖRE GENEL KURULA KATILMA HAKKI BULUNAN ÜYELERIN LISTESINI DÜZENLER. GENEL KURULA KATILMA HAKKI BULUNAN ÜYELER, EN AZ ONBEŞ GÜN ÖNCEDEN, TOPLANTININ GÜNÜ, SAATI, YERI VE GÜNDEMI EN AZ BIR GAZETEDE VEYA DERNEĞIN INTERNET SAYFASINDA ILAN EDILMEK, YAZILI OLARAK BILDIRILMEK, ÜYENIN BILDIRDIĞI ELEKTRONIK POSTA ADRESINE YA DA ILETIŞIM NUMARASINA MESAJ GÖNDERILMEK VEYA MAHALLI YAYIN ARAÇLARI KULLANILMAK SURETIYLE TOPLANTIYA ÇAĞRILIR. BU ÇAĞRIDA, ÇOĞUNLUK SAĞLANAMAMASI SEBEBIYLE TOPLANTI YAPILAMAZSA, IKINCI TOPLANTININ HANGI GÜN, SAAT VE YERDE YAPILACAĞI DA BELIRTILIR. İLK TOPLANTI ILE IKINCI TOPLANTI ARASINDAKI SÜRE YEDI GÜNDEN AZ, ALTMIŞ GÜNDEN FAZLA OLAMAZ.

  TOPLANTI, ÇOĞUNLUK SAĞLANAMAMASI SEBEBININ DIŞINDA BAŞKA BIR NEDENLE GERI BIRAKILIRSA, BU DURUM GERI BIRAKMA SEBEPLERI DE BELIRTILMEK SURETIYLE, ILK TOPLANTI IÇIN YAPILAN ÇAĞRI USULÜNE UYGUN OLARAK ÜYELERE DUYURULUR. İKINCI TOPLANTININ GERI BIRAKMA TARIHINDEN ITIBAREN EN GEÇ ALTI AY IÇINDE YAPILMASI ZORUNLUDUR. ÜYELER IKINCI TOPLANTIYA, BIRINCI FIKRADA BELIRTILEN ESASLARA GÖRE YENIDEN ÇAĞRILIR.

  GENEL KURUL TOPLANTISI BIR DEFADAN FAZLA GERI BIRAKILAMAZ.

  TOPLANTI USULÜ*

  GENEL KURUL, KATILMA HAKKI BULUNAN ÜYELERIN SALT ÇOĞUNLUĞUNUN, TÜZÜK DEĞIŞIKLIĞI VE DERNEĞIN FESHI HALLERINDE ISE ÜÇTE IKISININ KATILIMIYLA TOPLANIR; ÇOĞUNLUĞUN SAĞLANAMAMASI SEBEBIYLE TOPLANTININ ERTELENMESI DURUMUNDA IKINCI TOPLANTIDA ÇOĞUNLUK ARANMAZ. ANCAK, BU TOPLANTIYA KATILAN ÜYE SAYISI, YÖNETIM VE DENETIM KURULLARI ÜYE TAM SAYISININ IKI KATINDAN AZ OLAMAZ.

  GENEL KURULA KATILMA HAKKI BULUNAN ÜYELERIN LISTESI TOPLANTI YERINDE HAZIR BULUNDURULUR. TOPLANTI YERINE GIRECEK ÜYELERIN RESMI MAKAMLARCA VERILMIŞ KIMLIK BELGELERI, YÖNETIM KURULU ÜYELERI VEYA YÖNETIM KURULUNCA GÖREVLENDIRILECEK GÖREVLILER TARAFINDAN KONTROL EDILIR. ÜYELER, YÖNETIM KURULUNCA DÜZENLENEN LISTEDEKI ADLARI KARŞISINA IMZA KOYARAK TOPLANTI YERINE GIRERLER.

  TOPLANTI YETER SAYISI SAĞLANMIŞSA DURUM BIR TUTANAKLA TESPIT EDILIR VE  TOPLANTI  YÖNETIM KURULU BAŞKANI VEYA GÖREVLENDIRECEĞI YÖNETIM KURULU ÜYELERINDEN BIRI TARAFINDAN  AÇILIR. TOPLANTI YETER SAYISI SAĞLANAMAMASI HALINDE DE YÖNETIM KURULUNCA BIR TUTANAK DÜZENLENIR.

  AÇILIŞTAN SONRA, TOPLANTIYI YÖNETMEK ÜZERE BIR BAŞKAN VE YETERI KADAR BAŞKAN VEKILI ILE YAZMAN SEÇILEREK DIVAN HEYETI OLUŞTURULUR.

  DERNEK ORGANLARININ SEÇIMI IÇIN YAPILACAK OYLAMALARDA, OY KULLANAN ÜYELERIN DIVAN HEYETINE KIMLIKLERINI GÖSTERMELERI VE HAZIRUN LISTESINDEKI ISIMLERININ KARŞILARINI IMZALAMALARI ZORUNLUDUR.

  TOPLANTININ YÖNETIMI VE GÜVENLIĞININ SAĞLANMASI DIVAN BAŞKANINA AITTIR.

  GENEL KURULDA, YALNIZCA GÜNDEMDE YER ALAN MADDELER GÖRÜŞÜLÜR. ANCAK TOPLANTIDA HAZIR BULUNAN ÜYELERIN ONDA BIRI TARAFINDAN GÖRÜŞÜLMESI YAZILI OLARAK ISTENEN KONULARIN GÜNDEME ALINMASI ZORUNLUDUR.

  GENEL KURULDA HER ÜYENIN BIR OY HAKKI VARDIR; ÜYE OYUNU ŞAHSEN KULLANMAK ZORUNDADIR. ONURSAL ÜYELER GENEL KURUL TOPLANTILARINA KATILABILIR ANCAK OY KULLANAMAZLAR. TÜZEL KIŞININ ÜYE OLMASI HALINDE, TÜZEL KIŞININ YÖNETIM KURULU BAŞKANI VEYA TEMSILLE GÖREVLENDIRECEĞI KIŞI OY KULLANIR.

  TOPLANTIDA GÖRÜŞÜLEN KONULAR VE ALINAN KARARLAR BIR TUTANAĞA YAZILIR VE DIVAN BAŞKANI ILE YAZMANLAR TARAFINDAN BIRLIKTE IMZALANIR.  TOPLANTI SONUNDA, TUTANAK VE DIĞER BELGELER YÖNETIM KURULU BAŞKANINA TESLIM EDILIR. YÖNETIM KURULU BAŞKANI BU BELGELERIN KORUNMASINDAN VE YENI SEÇILEN YÖNETIM KURULUNA YEDI GÜN IÇINDE TESLIM ETMEKTEN SORUMLUDUR.

  GENEL KURULUN OY KULLANMA VE KARAR ALMA USUL VE ŞEKILLERI

  MADDE 8-GENEL KURULDA, AKSINE KARAR ALINMAMIŞSA, OYLAMALAR AÇIK OLARAK YAPILIR. AÇIK OYLAMADA,  GENEL KURUL BAŞKANININ BELIRTECEĞI YÖNTEM UYGULANIR.

  GIZLI OYLAMA YAPILACAK OLMASI DURUMUNDA ISE, TOPLANTI BAŞKANI TARAFINDAN MÜHÜRLENMIŞ KAĞITLAR VEYA OY PUSULALARI ÜYELER TARAFINDAN GEREĞI YAPILDIKTAN SONRA IÇI BOŞ BIR KABA ATILIR VE OY VERMENIN BITIMINDEN SONRA AÇIK DÖKÜMÜ YAPILARAK SONUÇ BELIRLENIR.

  GENEL KURUL KARARLARI, TOPLANTIYA KATILAN ÜYELERIN SALT ÇOĞUNLUĞUYLA ALINIR. ŞU KADAR KI, TÜZÜK DEĞIŞIKLIĞI VE DERNEĞIN FESHI KARARLARI, ANCAK TOPLANTIYA KATILAN ÜYELERIN ÜÇTE IKI ÇOĞUNLUĞUYLA ALINABILIR.

  TOPLANTISIZ VEYA ÇAĞRISIZ ALINAN KARARLAR*

  BÜTÜN ÜYELERIN BIR ARAYA GELMEKSIZIN YAZILI KATILIMIYLA ALINAN KARARLAR ILE DERNEK ÜYELERININ TAMAMININ BU TÜZÜKTE YAZILI ÇAĞRI USULÜNE UYMAKSIZIN BIR ARAYA GELEREK ALDIĞI KARARLAR GEÇERLIDIR.      BU ŞEKILDE KARAR ALINMASI OLAĞAN TOPLANTI YERINE GEÇMEZ.

         GENEL KURULUN GÖREV VE YETKILERI

         MADDE 9-AŞAĞIDA YAZILI HUSUSLAR GENEL KURULCA GÖRÜŞÜLÜP KARARA BAĞLANIR.   

        1-DERNEK ORGANLARININ SEÇILMESI,

        2-DERNEK TÜZÜĞÜNÜN DEĞIŞTIRILMESI,

        3-YÖNETIM VE DENETIM KURULLARI RAPORLARININ GÖRÜŞÜLMESI VE YÖNETIM KURULUNUN IBRASI,

        4-YÖNETIM KURULUNCA HAZIRLANAN BÜTÇENIN GÖRÜŞÜLÜP AYNEN VEYA DEĞIŞTIRILEREK KABUL EDILMESI,

  5-DERNEĞIN DIĞER ORGANLARININ DENETLENMESI VE GEREK GÖRÜLDÜĞÜNDE HAKLI SEBEPLERLE ONLARIN GÖREVDEN ALINMASI,

  6- ÜYELIĞIN REDDI VEYA ÜYELIKTEN ÇIKARMA HAKKINDA VERILEN YÖNETIM KURULU KARARLARINA KARŞI YAPILAN ITIRAZLARIN INCELENMESI VE KARARA BAĞLANMASI,

        7-DERNEK IÇIN GEREKLI OLAN TAŞINMAZ MALLARIN SATIN ALINMASI VEYA MEVCUT TAŞINMAZ MALLARIN SATILMASI HUSUSUNDA YÖNETIM KURULUNA YETKI VERILMESI,

        8-YÖNETIM KURULUNCA DERNEK ÇALIŞMALARI ILE ILGILI OLARAK HAZIRLANACAK YÖNETMELIKLERI INCELEYIP AYNEN VEYA DEĞIŞTIRILEREK ONAYLANMASI,

        9-DERNEK YÖNETIM VE DENETIM KURULLARININ KAMU GÖREVLISI OLMAYAN BAŞKAN VE ÜYELERINE VERILECEK ÜCRET ILE HER TÜRLÜ ÖDENEK, YOLLUK VE TAZMINATLAR ILE DERNEK HIZMETLERI IÇIN GÖREVLENDIRILECEK ÜYELERE VERILECEK GÜNDELIK VE YOLLUK MIKTARLARININ TESPIT EDILMESI,

        10-DERNEĞIN FEDERASYONA KATILMASI VE AYRILMASININ KARARLAŞTIRILMASI,

        11-DERNEĞIN ŞUBELERININ AÇILMASININ KARARLAŞTIRILMASI VE AÇILMASINA KARAR VERILEN ŞUBE ILE ILGILI IŞLEMLERIN YÜRÜTÜLMESI HUSUNDA YÖNETIM KURULUNA YETKI VERILMESI,

        12-DERNEĞIN ULUSLAR ARASI FAALIYETTE BULUNMASI, YURT DIŞINDAKI DERNEK VE KURULUŞLARA ÜYE OLARAK KATILMASI VEYA AYRILMASI,

        13-DERNEĞIN VAKIF KURMASI,

        14-DERNEĞIN FESIH EDILMESI,

        15-YÖNETIM KURULUNUN DIĞER ÖNERILERININ INCELENIP  KARARA BAĞLANMASI,

  16-DERNEĞIN EN YETKILI ORGANI OLARAK DERNEĞIN DIĞER BIR ORGANINA VERILMEMIŞ OLAN IŞLERIN GÖRÜLMESI VE YETKILERIN KULLANILMASI,

  17-MEVZUATTA GENEL KURULCA YAPILMASI BELIRTILEN DIĞER GÖREVLERIN YERINE GETIRILMESI,

        YÖNETIM KURULUNUN TEŞKILI, GÖREV VE YETKILERI

         MADDE 10-YÖNETIM KURULU BEŞ ASIL VE BEŞ YEDEK ÜYE OLARAK GENEL KURULCA SEÇILIR.

  YÖNETIM KURULU, SEÇIMDEN SONRAKI ILK TOPLANTISINDA BIR KARARLA GÖREV BÖLÜŞÜMÜ YAPARAK BAŞKAN, BAŞKAN YARDIMCISI, SEKRETER, SAYMAN VE ÜYE’YI BELIRLER.        

        YÖNETIM KURULU ASIL ÜYELIĞINDE ISTIFA VEYA BAŞKA SEBEPLERDEN DOLAYI BOŞALMA OLDUĞU TAKTIRDE GENEL KURULDA ALDIĞI OY ÇOKLUĞU SIRASINA GÖRE YEDEK ÜYELERIN GÖREVE ÇAĞRILMASI MECBURIDIR.

        YÖNETIM KURULUNUN GÖREV VE YETKILERI

        YÖNETIM KURULU AŞAĞIDAKI HUSUSLARI YERINE GETIRIR.

        1-DERNEĞI TEMSIL ETMEK VEYA BU HUSUSTA KENDI ÜYELERINDEN BIRINE VEYA BIR ÜÇÜNCÜ KIŞIYE YETKI VERMEK,

        2-GELIR VE GIDER HESAPLARINA ILIŞKIN IŞLEMLERI YAPMAK VE GELECEK DÖNEME AIT BÜTÇEYI HAZIRLAYARAK GENEL KURULA SUNMAK,

        3-DERNEĞIN ÇALIŞMALARI ILE ILGILI YÖNETMELIKLERI HAZIRLAYARAK GENEL KURUL ONAYINA SUNMAK,

        4-GENEL KURULUN VERDIĞI YETKI ILE TAŞINMAZ MAL SATIN ALMAK, DERNEĞE AIT TAŞINIR VE TAŞINMAZ MALLARI SATMAK, BINA VEYA TESIS INŞA ETTIRMEK, KIRA SÖZLEŞMESI YAPMAK, DERNEK LEHINE REHIN IPOTEK VEYA AYNI HAKLAR TESIS ETTIRMEK,

        5-GENEL KURULUN VERDIĞI YETKI ILE ŞUBE AÇMAYA ILIŞKIN IŞLEMLERIN YÜRÜTÜLMESINI SAĞLAMAK,

  6-DERNEĞIN ŞUBELERININ DENETLENMESINI SAĞLAMAK,

        7-GEREKLI GÖRÜLEN YERLERDE TEMSILCILIK AÇILMASINI SAĞLAMAK,

        8-GENEL KURULDA ALINAN KARARLARI UYGULAMAK,

        9-HER FAALIYET YILI SONUNDA DERNEĞIN IŞLETME HESABI TABLOSU VEYA BILANÇO VE GELIR TABLOSU ILE YÖNETIM KURULU ÇALIŞMALARINI AÇIKLAYAN RAPORUNU DÜZENLEMEK,  TOPLANDIĞINDA GENEL KURULA SUNMAK,

        10-BÜTÇENIN UYGULANMASINI SAĞLAMAK,

        11-DERNEĞE ÜYE ALINMASI VEYA ÜYELIKTEN ÇIKARILMA HUSUSLARINDA KARAR VERMEK,

  12-DERNEĞIN AMACINI GERÇEKLEŞTIRMEK IÇIN YETKISI DAHILINDE HER ÇEŞIT KARARI ALMAK VE UYGULAMAK,

  13-MEVZUATIN KENDISINE VERDIĞI DIĞER GÖREVLERI YAPMAK VE YETKILERI KULLANMAK,

         DENETIM KURULUNUN TEŞKILI, GÖREV VE YETKILERI

         MADDE 11-DENETIM KURULU, ÜÇ ASIL VE ÜÇ YEDEK  ÜYE OLARAK GENEL KURULCA SEÇILIR.

        DENETIM KURULU ASIL ÜYELIĞINDE ISTIFA VEYA BAŞKA SEBEPLERDEN DOLAYI BOŞALMA OLDUĞU TAKTIRDE GENEL KURULDA ALDIĞI OY ÇOKLUĞU SIRASINA GÖRE YEDEK ÜYELERIN GÖREVE ÇAĞRILMASI MECBURIDIR.

         DENETIM KURULUNUN GÖREV VE YETKILERI

        DENETIM KURULU; DERNEĞIN, TÜZÜĞÜNDE GÖSTERILEN AMAÇ VE AMACIN GERÇEKLEŞTIRILMESI IÇIN SÜRDÜRÜLECEĞI BELIRTILEN ÇALIŞMA KONULARI DOĞRULTUSUNDA FAALIYET GÖSTERIP GÖSTERMEDIĞINI, DEFTER, HESAP VE KAYITLARIN MEVZUATA VE DERNEK TÜZÜĞÜNE UYGUN OLARAK TUTULUP TUTULMADIĞINI, DERNEK TÜZÜĞÜNDE TESPIT EDILEN ESAS VE USULLERE GÖRE VE BIR YILI GEÇMEYEN ARALIKLARLA DENETLER VE DENETIM SONUÇLARINI BIR RAPOR HALINDE YÖNETIM KURULUNA VE TOPLANDIĞINDA GENEL KURULA SUNAR.

        DENETIM KURULU, GEREKTIĞINDE GENEL KURULUN TOPLANTIYA ÇAĞRILMASINI ISTEYEBILIR.

  DERNEĞIN GELIR KAYNAKLARI

        MADDE 12-DERNEĞIN GELIR KAYNAKLARI AŞAĞIDA SAYILMIŞTIR.

        1-ÜYE AIDATI: 13/10/2018 OLAĞAN KONGRE ÖNCESI ÜYELERIN AIDATLARI 1 TL OLARAK SABIT KALMAK ÜZERE ÜYELERDEN GIRIŞ ÖDENTISI OLARAK  50 TL, AYLIK OLARAK TA 5 TL AIDAT ALINIR. BU MIKTARLARI ARTIRMAYA VEYA EKSILTMEYE GENEL KURUL YETKILIDIR,

        2-ŞUBE ÖDENTISI: DERNEĞIN GENEL GIDERLERINI KARŞILAMAK ÜZERE ŞUBELER TARAFINDAN TAHSIL EDILEN ÜYE ÖDENTILERININ %50’SI ALTI AYDA BIR GENEL MERKEZE GÖNDERILIR,

        3-GERÇEK VE TÜZEL KIŞILERIN KENDI ISTEĞI ILE DERNEĞE YAPTIKLARI BAĞIŞ VE YARDIMLAR,

  4-DERNEK TARAFINDAN TERTIPLENEN ÇAY VE YEMEKLI TOPLANTI, GEZI VE EĞLENCE, TEMSIL, KONSER, SPOR YARIŞMASI VE KONFERANS GIBI FAALIYETLERDEN SAĞLANAN GELIRLER,

  5-DERNEĞIN MAL VARLIĞINDAN ELDE EDILEN GELIRLER,

  6-YARDIM TOPLAMA HAKKINDAKI MEVZUAT HÜKÜMLERINE UYGUN OLARAK TOPLANACAK BAĞIŞ VE YARDIMLAR,

  7-DERNEĞIN, AMACINI GERÇEKLEŞTIRMEK IÇIN IHTIYAÇ DUYDUĞU GELIRI TEMIN ETMEK AMACIYLA GIRIŞTIĞI TICARI FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN KAZANÇLAR,

  8-DIĞER GELIRLER.       

         DERNEĞIN DEFTER TUTMA ESAS VE USULLERI VE TUTULACAK DEFTERLER *

  MADDE 13-DEFTER TUTMA ESASLARI;

  DERNEKTE, IŞLETME HESABI ESASINA GÖRE DEFTER TUTULUR. ANCAK, YILLIK BRÜT GELIRIN DERNEKLER YÖNETMELIĞININ 31. MADDESINDE BELIRTILEN HADDI AŞMASI DURUMUNDA TAKIP EDEN HESAP DÖNEMINDEN BAŞLAYARAK BILANÇO ESASINA GÖRE DEFTER TUTULUR.

  BILANÇO ESASINA GEÇILMESI DURUMUNDA, ÜST ÜSTE IKI HESAP DÖNEMINDE YUKARIDA BELIRTILEN HADDIN ALTINA DÜŞÜLÜRSE, TAKIP EDEN YILDAN ITIBAREN IŞLETME HESABI ESASINA DÖNÜLEBILIR.

  YUKARIDA BELIRTILEN HADDE BAĞLI KALMAKSIZIN YÖNETIM KURULU KARARI ILE BILANÇO ESASINA GÖRE DEFTER TUTULABILIR.

  DERNEĞIN TICARI IŞLETMESI AÇILMASI DURUMUNDA, BU TICARI IŞLETME IÇIN, AYRICA VERGI USUL KANUNU HÜKÜMLERINE GÖRE DEFTER TUTULUR.

  KAYIT USULÜ

  DERNEĞIN DEFTER VE KAYITLARI DERNEKLER YÖNETMELIĞINDE BELIRTILEN USUL VE ESASA UYGUN OLARAK TUTULUR.

  TUTULACAK DEFTERLER

  DERNEKTE, AŞAĞIDA YAZILI DEFTERLER TUTULUR.

  A)İŞLETME HESABI ESASINDA TUTULACAK DEFTERLER VE UYULACAK ESASLAR AŞAĞIDAKI GIBIDIR:

  1-KARAR DEFTERI: YÖNETIM KURULU KARARLARI TARIH VE NUMARA SIRASIYLA BU DEFTERE YAZILIR VE KARARLARIN ALTI TOPLANTIYA KATILAN ÜYELERCE IMZALANIR.

  2-ÜYE KAYIT DEFTERI: DERNEĞE ÜYE OLARAK GIRENLERIN KIMLIK BILGILERI, DERNEĞE GIRIŞ VE ÇIKIŞ TARIHLERI BU DEFTERE IŞLENIR. ÜYELERIN ÖDEDIKLERI GIRIŞ VE YILLIK AIDAT MIKTARLARI BU DEFTERE IŞLENEBILIR.

  3-EVRAK KAYIT DEFTERI: GELEN VE GIDEN EVRAKLAR, TARIH VE SIRA NUMARASI ILE BU DEFTERE KAYDEDILIR. GELEN EVRAKIN ASILLARI VE GIDEN EVRAKIN KOPYALARI DOSYALANIR. ELEKTRONIK POSTA YOLUYLA GELEN VEYA GIDEN EVRAKLAR ÇIKTISI ALINMAK SURETIYLE SAKLANIR.

  4-İŞLETME HESABI DEFTERI: DERNEK ADINA ALINAN GELIRLER VE YAPILAN GIDERLER AÇIK VE DÜZENLI OLARAK BU DEFTERE IŞLENIR.

  5-ALINDI BELGESI KAYIT DEFTERI: ALINDI BELGELERININ SERI VE SIRA NUMARALARI, BU BELGELERI ALAN VE IADE EDELERIN ADI, SOYADI VE IMZALARI ILE ALDIKLARI VE IADE ETTIKLERI TARIHLER BU DEFTERE IŞLENIR.

  6-DEMIRBAŞ DEFTERI: DERNEĞE AIT DEMIRBAŞLARIN EDINME TARIHI VE ŞEKLI ILE KULLANILDIKLARI VEYA VERILDIKLERI YERLER VE KULLANIM SÜRELERINI DOLDURANLARIN KAYITTAN DÜŞÜRÜLMESI BU DEFTERE IŞLENIR.

  ALINDI BELGESI KAYIT DEFTERI ILE DEMIRBAŞ DEFTERININ TUTULMASI ZORUNLU DEĞILDIR.

   

  B)BILANÇO ESASINDA TUTULACAK DEFTERLER VE UYULACAK ESASLAR AŞAĞIDAKI GIBIDIR:

  1-(A) BENDININ 1, 2 VE 3 ÜNCÜ ALT BENTLERINDE KAYITLI DEFTERLER BILANÇO ESASINDA DEFTER TUTULMASI DURUMUNDA DA TUTULUR.

  2-YEVMIYE DEFTERI VE BÜYÜK DEFTER: BU DEFTERLERIN TUTULMA USULÜ ILE KAYIT ŞEKLI VERGI USUL KANUNU ILE BU KANUNUNUN MALIYE BAKANLIĞINA VERDIĞI YETKIYE ISTINADEN YAYIMLANAN MUHASEBE SISTEMI UYGULAMA GENEL TEBLIĞLERI ESASLARINA GÖRE YAPILIR.

  DEFTERLERIN TASDIKI

  DERNEKTE, TUTULMASI ZORUNLU OLAN DEFTERLER (BÜYÜK DEFTER HARIÇ), KULLANMAYA BAŞLAMADAN ÖNCE IL DERNEKLER MÜDÜRLÜĞÜNE VEYA NOTERE TASDIK ETTIRILIR. BU DEFTERLERIN KULLANILMASINA SAYFALARI BITENE KADAR DEVAM EDILIR VE DEFTERLERIN ARA TASDIKI YAPILMAZ. ANCAK, BILANÇO ESASINA GÖRE TUTULAN YEVMIYE DEFTERI’NIN KULLANILACAĞI YILDAN ÖNCE GELEN SON AYDA, HER YIL YENIDEN TASDIK ETTIRILMESI ZORUNLUDUR.

  GELIR TABLOSU VE BILANÇO DÜZENLENMESI

  İŞLETME HESABI ESASINA GÖRE KAYIT TUTULMASI DURUMUNDA YIL SONLARINDA (31 ARALIK) (DERNEKLER YÖNETMELIĞI EK-16’DA BELIRTILEN) “İŞLETME HESABI TABLOSU” DÜZENLENIR. BILANÇO ESASINA GÖRE DEFTER TUTULMASI DURUMUNDA ISE, YILSONLARINDA (31 ARALIK), MALIYE BAKANLIĞINCA YAYIMLANAN MUHASEBE SISTEMI UYGULAMA GENEL TEBLIĞLERINI ESAS ALARAK BILANÇO VE GELIR TABLOSU DÜZENLENIR.

        DERNEĞIN GELIR VE GIDER İŞLEMLERI*

  MADDE 14-GELIR VE GIDER BELGELERI;

  DERNEK GELIRLERI, (DERNEKLER YÖNETMELIĞI EK- 17’DE ÖRNEĞI BULUNAN) “ALINDI BELGESI” ILE TAHSIL EDILIR. DERNEK GELIRLERININ BANKALAR ARACILIĞI ILE TAHSILI HALINDE BANKA TARAFINDAN DÜZENLENEN DEKONT VEYA HESAP ÖZETI GIBI BELGELER ALINDI BELGESI YERINE GEÇER.

  DERNEK GIDERLERI ISE FATURA, PERAKENDE SATIŞ FIŞI, SERBEST MESLEK MAKBUZU GIBI HARCAMA BELGELERI ILE YAPILIR. ANCAK DERNEĞIN, GELIR VERGISI KANUNUNUN 94’ÜNCÜ MADDESI KAPSAMINDA BULUNAN ÖDEMELERI IÇIN VERGI USUL KANUNU HÜKÜMLERINE GÖRE GIDER PUSULASI, BU KAPSAMDA DA BULUNMAYAN ÖDEMELERI IÇIN (DERNEKLER YÖNETMELIĞI EK-13’TE ÖRNEĞI BULUNA) “GIDER MAKBUZU” VEYA “BANKA DEKONTU” GIBI BELGELER HARCAMA BELGESI OLARAK KULLANILIR.

  DERNEK TARAFINDAN KIŞI, KURUM VEYA KURULUŞLARA YAPILACAK BEDELSIZ MAL VE HIZMET TESLIMLERI (DERNEKLER YÖNETMELIĞI EK-14’TE ÖRNEĞI BULUNAN) “AYNI YARDIM TESLIM BELGESI” ILE YAPILIR. KIŞI, KURUM VEYA KURULUŞLAR TARAFINDAN DERNEĞE YAPILACAK BEDELSIZ MAL VE HIZMET TESLIMLERI ISE (DERNEKLER YÖNETMELIĞI EK-15’TE ÖRNEĞI BULUNAN) “AYNI BAĞIŞ ALINDI BELGESI” ILE KABUL EDILIR.

  BU BELGELER; EK-13, EK-14 VE EK-15’TE GÖSTERILEN BIÇIM VE EBATTA, MÜTESELSIL SERI VE SIRA NUMARASI TAŞIYAN, KENDINDEN KARBONLU ELLI ASIL VE ELLI KOÇAN YAPRAĞINDAN MEYDANA GELEN CILTLER VEYA ELEKTRONIK SISTEMLER VE YAZI MAKINELERI ARACILIĞIYLA YAZDIRILACAK FORM VEYA SÜREKLI FORM ŞEKLINDE BASTIRILIR. FORM VEYA SÜREKLI FORM ŞEKLINDE BASTIRILACAK BELGELERIN, BELIRTILEN NITELIKTE OLMASI ZORUNLUDUR.

  ALINDI BELGELERI

  DERNEK GELIRLERININ TAHSILINDE KULLANILACAK “ALINDI BELGELERI” (DERNEKLER YÖNETMELIĞI EK- 17’DE GÖSTERILEN BIÇIM VE EBATTA) YÖNETIM KURULU KARARIYLA, MATBAAYA BASTIRILIR.

  ALINDI BELGELERININ BASTIRILMASI VE KONTROLÜ, MATBAADAN TESLIM ALINMASI, DEFTERE KAYDEDILMESI, ESKI VE YENI SAYMANLAR ARASINDA DEVIR TESLIMI VE ALINDI BELGESI ILE DERNEK ADINA GELIR TAHSIL EDECEK KIŞI VEYA KIŞILER TARAFINDAN BU ALINDI BELGELERININ KULLANIMINA VE TOPLANILAN GELIRLERIN TESLIMINE ILIŞKIN HUSUSLARDA DERNEKLER YÖNETMELIĞININ ILGILI HÜKÜMLERINE GÖRE HAREKET EDILIR.

  YETKI BELGESI

  YÖNETIM KURULU ASIL ÜYELERI HARIÇ, DERNEK ADINA GELIR TAHSIL EDECEK KIŞI VEYA KIŞILER, YETKI SÜRESI DE BELIRTILMEK SURETIYLE, YÖNETIM KURULU KARARI ILE TESPIT EDILIR. GELIR TAHSIL EDECEK KIŞILERIN AÇIK KIMLIĞI, IMZASI VE FOTOĞRAFLARINI IHTIVA EDEN (DERNEKLER YÖNETMELIĞI EK-19’DA YER ALAN) “YETKI BELGESI” DERNEK TARAFINDAN IKI NÜSHA OLARAK DÜZENLENEREK, DERNEK YÖNETIM KURULU BAŞKANINCA ONAYLANIR. YÖNETIM KURULU ASIL ÜYELERI YETKI BELGESI OLMADAN GELIR TAHSIL EDEBILIR.

  YETKI BELGELERININ SÜRESI YÖNETIM KURULU TARAFINDAN EN ÇOK BIR YIL OLARAK BELIRLENIR. SÜRESI BITEN YETKI BELGELERI BIRINCI FIKRAYA GÖRE YENILENIR. YETKI BELGESININ SÜRESININ BITMESI VEYA ADINA YETKI BELGESI DÜZENLENEN KIŞININ GÖREVINDEN AYRILMASI, ÖLÜMÜ, IŞINE VEYA GÖREVINE SON VERILMESI GIBI HALLERDE, VERILMIŞ OLAN YETKI BELGELERININ DERNEK YÖNETIM KURULUNA BIR HAFTA IÇINDE TESLIMI ZORUNLUDUR. AYRICA, GELIR TOPLAMA YETKISI YÖNETIM KURULU KARARI ILE HER ZAMAN IPTAL EDILEBILIR.”

  GELIR VE GIDER BELGELERININ SAKLAMA SÜRESI;

  DEFTERLER HARIÇ OLMAK ÜZERE, DERNEK TARAFINDAN KULLANILAN ALINDI BELGELERI, HARCAMA BELGELERI VE DIĞER BELGELER ÖZEL KANUNLARDA BELIRTILEN SÜRELER SAKLI KALMAK ÜZERE, KAYDEDILDIKLERI DEFTERLERDEKI SAYI VE TARIH DÜZENINE UYGUN OLARAK 5 YIL SÜREYLE SAKLANIR.

         BEYANNAME VERILMESI*

  MADDE 15-, DERNEĞIN, BIR ÖNCEKI YILA AIT FAALIYETLERI ILE GELIR VE GIDER IŞLEMLERININ YIL SONU ITIBARIYLA SONUÇLARINA ILIŞKIN (DERNEKLER YÖNETMELIĞI EK-21’DE SUNULAN) “DERNEK BEYANNAMESI” DERNEK YÖNETIM KURULU TARAFINDAN ONAYLANDIKTAN SONRA, HER TAKVIM YILININ ILK DÖRT AYI IÇINDE DERNEK BAŞKANI TARAFINDAN ILGILI MÜLKI IDARE AMIRLIĞINE VERILIR.

  BILDIRIM YÜKÜMLÜLÜĞÜ          *

  MADDE 16-MÜLKI AMIRLIĞE YAPILACAK BILDIRIMLER;

  GENEL KURUL SONUÇ BILDIRIMI

  OLAĞAN VEYA OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTILARINI IZLEYEN OTUZ GÜN IÇINDE, YÖNETIM VE DENETIM KURULLARI ILE DIĞER ORGANLARA SEÇILEN ASIL VE YEDEK ÜYELERI IÇEREN (DERNEKLER YÖNETMELIĞI EK-3’TE YER ALAN) GENEL KURUL SONUÇ BILDIRIMI MÜLKI IDARE AMIRLIĞINE VERILIR. GENEL KURUL TOPLANTISINDA TÜZÜK DEĞIŞIKLIĞI YAPILMASI HALINDE; GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI, TÜZÜĞÜN DEĞIŞEN MADDELERININ ESKI VE YENI ŞEKLI, HER SAYFASI YÖNETIM KURULU ÜYELERININ SALT ÇOĞUNLUĞUNCA IMZALANMIŞ DERNEK TÜZÜĞÜNÜN SON ŞEKLI, BU FIKRADA BELIRTILEN SÜRE IÇINDE VE BIR YAZI EKINDE MÜLKI IDARE AMIRLIĞINE VERILIR

  TAŞINMAZLARIN BILDIRILMESI

  DERNEĞIN EDINDIĞI TAŞINMAZLAR TAPUYA TESCILINDEN ITIBAREN OTUZ GÜN IÇINDE (DERNEKLER YÖNETMELIĞI EK-26’DA SUNULAN) “TAŞINMAZ MAL BILDIRIMI”NI DOLDURMAK SURETIYLE MÜLKI IDARE AMIRLIĞINE BILDIRILIR.

  Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi

  DERNEK TARAFINDAN, YURTDIŞINDAN YARDIM ALINACAK OLMASI DURUMUNDA YARDIM ALINMADAN ÖNCE (DERNEKLER YÖNETMELIĞI EK-4’TE BELIRTILEN) “YURTDIŞINDAN YARDIM ALMA BILDIRIMI” DOLDURUP MÜLKI IDARE AMIRLIĞINE BILDIRIMDE BULUNULUR.

  NAKDI YARDIMLARIN BANKALAR ARACILIĞIYLA ALINMASI VE KULLANILMADAN ÖNCE BILDIRIM ŞARTININ YERINE GETIRILMESI ZORUNLUDUR.

  DEĞIŞIKLIKLERIN BILDIRILMESI

  DERNEĞIN YERLEŞIM YERINDE MEYDANA GELEN DEĞIŞIKLIK (DERNEKLER YÖNETMELIĞI EK-24’TE BELIRTILEN) “YERLEŞIM YERI DEĞIŞIKLIK BILDIRIMI”; GENEL KURUL TOPLANTISI DIŞINDA DERNEK ORGANLARINDA MEYDANA GELEN DEĞIŞIKLIKLER (DERNEKLER YÖNETMELIĞI EK-25’TE BELIRTILEN) “DERNEK ORGANLARINDAKI DEĞIŞIKLIK BILDIRIMI” DOLDURULMAK SURETIYLE, DEĞIŞIKLIĞI IZLEYEN OTUZ GÜN IÇINDE MÜLKI IDARE AMIRLIĞINE BILDIRILIR.

  DERNEK TÜZÜĞÜNDE YAPILAN DEĞIŞIKLIKLER DE TÜZÜK DEĞIŞIKLIĞININ YAPILDIĞI GENEL KURUL TOPLANTISINI IZLEYEN OTUZ GÜN IÇINDE, GENEL KURUL SONUÇ BILDIRIMI EKINDE MÜLKI IDARE AMIRLIĞINE BILDIRILIR.

  DERNEĞIN İÇ DENETIMI

  MADDE 17-DERNEKTE GENEL KURUL, YÖNETIM KURULU VEYA DENETIM KURULU TARAFINDAN IÇ DENETIM YAPILABILECEĞI GIBI, BAĞIMSIZ DENETIM KURULUŞLARINA DA DENETIM YAPTIRILABILIR. GENEL KURUL, YÖNETIM KURULU VEYA BAĞIMSIZ DENETIM KURULUŞLARINCA DENETIM YAPILMIŞ OLMASI, DENETIM KURULUNUN YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜ ORTADAN KALDIRMAZ.

  DENETIM KURULU TARAFINDAN EN GEÇ YILDA BIR DEFA DERNEĞIN DENETIMI GERÇEKLEŞTIRILIR. GENEL KURUL VEYA YÖNETIM KURULU, GEREK GÖRÜLEN HALLERDE DENETIM YAPABILIR VEYA BAĞIMSIZ DENETIM KURULUŞLARINA DENETIM YAPTIRABILIR.

  DERNEĞIN BORÇLANMA USULLERI     

  MADDE 18-DERNEK AMACINI GERÇEKLEŞTIRMEK VE FAALIYETLERINI YÜRÜTEBILMEK IÇIN IHTIYAÇ DUYULMASI HALINDE YÖNETIM KURULU KARARI ILE BORÇLANMA YAPABILIR. BU BORÇLANMA KREDILI MAL VE HIZMET ALIMI KONULARINDA OLABILECEĞI GIBI NAKIT OLARAK TA YAPILABILIR. ANCAK BU BORÇLANMA, DERNEĞIN GELIR KAYNAKLARI ILE KARŞILANAMAYACAK MIKTARLARDA VE DERNEĞI  ÖDEME GÜÇLÜĞÜNE DÜŞÜRECEK NITELIKTE YAPILAMAZ.

  DERNEĞIN ŞUBELERININ KURULUŞU

  MADDE 19-DERNEK, GEREKLI GÖRÜLEN YERLERDE GENEL KURUL KARARIYLA ŞUBE AÇABILIR. BU AMAÇLA DERNEK YÖNETIM KURULUNCA YETKI VERILEN EN AZ ÜÇ KIŞILIK KURUCULAR KURULU, DERNEKLER YÖNETMELIĞI’NDE BELIRTILEN ŞUBE KURULUŞ BILDIRIMINI VE GEREKLI BELGELERI, ŞUBE AÇILACAK YERIN EN BÜYÜK MÜLKI AMIRLIĞINE VERIR.

   

    ŞUBELERIN GÖREV VE YETKILERI

  MADDE 20-ŞUBELER, TÜZEL KIŞILIĞI OLAMAYAN, DERNEK AMAÇ VE HIZMET KONULARI DOĞRULTUSUNDA ÖZERK FAALIYETLERDE BULUNMAKLA GÖREV VE YETKILI, TÜM IŞLEMLERINDEN DOĞAN ALACAK VE BORÇLARINDAN ÖTÜRÜ KENDISININ SORUMLU OLDUĞU DERNEK IÇ ÖRGÜTÜDÜR.

  ŞUBELERIN ORGANLARI VE ŞUBELERE UYGULANACAK HÜKÜMLER

  MADDE 21- ŞUBENIN ORGANLARI, GENEL KURUL, YÖNETIM KURULU VE DENETIM KURULU’DUR.

  GENEL KURUL, ŞUBENIN KAYITLI ÜYELERINDEN OLUŞUR. YÖNETIM KURULU, BEŞ ASIL VE BEŞ YEDEK, DENETIM KURULU ISE ÜÇ ASIL VE ÜÇ YEDEK ÜYE OLARAK ŞUBE GENEL KURULUNCA SEÇILIR.

  BU ORGANLARIN GÖREV VE YETKILERI ILE BU TÜZÜKTE YER ALAN DERNEKLE ILGILI DIĞER HÜKÜMLER, MEVZUATIN ÖNGÖRDÜĞÜ ÇERÇEVEDE ŞUBE’DE DE  UYGULANIR.

  ŞUBELERIN GENEL KURULLARININ TOPLANMA ZAMANI VE GENEL MERKEZ GENEL KURULUNDA NASIL TEMSIL EDILECEĞI

  MADDE 22-ŞUBELER, GENEL KURUL OLAĞAN TOPLANTILARINI GENEL MERKEZ GENEL KURULU TOPLANTISINDAN EN AZ IKI AY ÖNCE BITIRMEK ZORUNDADIRLAR.

    ŞUBELERIN OLAĞAN GENEL KURULU, 3 YILDA BIR, EYLÜL AYI IÇERSINDE, ŞUBE YÖNETIM KURULUNCA BELIRLENECEK GÜN YER VE SAATTE TOPLANIR.

  ŞUBELER, GENEL KURUL SONUÇ BILDIRIMININ BIR ÖRNEĞINI TOPLANTININ YAPILDIĞI TARIHI IZLEYEN OTUZ GÜN IÇINDE MÜLKI IDARE AMIRLIĞINE VE DERNEK GENEL MERKEZINE BILDIRMEK ZORUNDADIRLAR.

  ŞUBELER, ŞUBE SAYISI ÜÇE KADAR GENEL MERKEZ GENEL KURULUNDA TÜM ÜYELERIN DOĞRUDAN KATILIMI ILE; ŞUBE SAYISI ÜÇTEN FAZLA OLMASI DURUMUNDA ISE, ŞUBEDE KAYITLI HER YIRMI (20) ÜYE IÇIN BIR (1), ARTA KALAN ÜYE  SAYISI  10‘DAN FAZLA ISE BU ÜYELER IÇINDE BIR OLMAK ÜZERE ŞUBE GENEL KURULUNDA SEÇILECEK DELEGELER ARACILIĞI ILE GENEL MERKEZ GENEL KURULUNA KATILMA HAKKINA SAHIPTIR.

  GENEL MERKEZ GENEL KURULUNA EN SON ŞUBE GENEL KURULUNDA SEÇILEN DELEGELER KATILIR. GENEL MERKEZ YÖNETIM VE DENETIM KURULU ÜYELERI GENEL MERKEZ GENEL KURULUNA KATILIR, ANCAK ŞUBE ADINA DELEGE SEÇILMEDIKLERI SÜRECE OY KULLANAMAZLAR.

  ŞUBELERIN YÖNETIM VEYA DENETIM KURULUNDA GÖREVLI OLANLAR GENEL MERKEZ YÖNETIM VEYA DENETIM KURULUNA SEÇILDIKLERINDE ŞUBEDEKI GÖREVINDEN AYRILIRLAR.

   

  TEMSILCILIK AÇMA*

  MADDE 23-DERNEK, GEREKLI GÖRDÜĞÜ YERLERDE DERNEK FAALIYETLERINI YÜRÜTMEK AMACIYLA YÖNETIM KURULU KARARIYLA TEMSILCILIK AÇABILIR. TEMSILCILIĞIN ADRESI, YÖNETIM KURULU KARARIYLA TEMSILCI OLARAK GÖREVLENDIRILEN KIŞI VEYA KIŞILER TARAFINDAN O YERIN MÜLKÎ IDARE AMIRLIĞINE YAZILI OLARAK BILDIRILIR. TEMSILCILIK, DERNEK GENEL KURULUNDA TEMSIL EDILMEZ. ŞUBELER TEMSILCILIK AÇAMAZLAR.

        TÜZÜĞÜN NE ŞEKILDE DEĞIŞTIRILECEĞI

        MADDE 24-TÜZÜK DEĞIŞIKLIĞI GENEL KURUL KARARI ILE YAPILABILIR.

  GENEL KURULDA TÜZÜK DEĞIŞIKLIĞI YAPILABILMESI IÇIN GENEL KURULA KATILMA VE OY KULLANMA HAKKI BULUNAN ÜYELERIN 2/3 ÇOĞUNLUĞU ARANIR. ÇOĞUNLUĞUN SAĞLANAMAMASI SEBEBIYLE TOPLANTININ ERTELENMESI DURUMUNDA IKINCI TOPLANTIDA ÇOĞUNLUK ARANMAZ. ANCAK, BU TOPLANTIYA KATILAN ÜYE SAYISI, YÖNETIM VE DENETIM KURULLARI ÜYE TAM SAYISININ IKI KATINDAN AZ OLAMAZ.

        TÜZÜK DEĞIŞIKLIĞI IÇIN GEREKLI OLAN KARAR ÇOĞUNLUĞU TOPLANTIYA KATILAN VE OY KULLANMA HAKKI BULUNAN ÜYELERIN OYLARININ 2/3’Ü’DÜR. GENEL KURULDA TÜZÜK DEĞIŞIKLIĞI OYLAMASI AÇIK OLARAK YAPILIR.

        DERNEĞIN  FESHI VE  MAL VARLIĞININ  TASFIYE   ŞEKLI

         MADDE 25-GENEL KURUL, HER ZAMAN DERNEĞIN FESHINE KARAR VEREBILIR.

  GENEL KURULDA FESIH KONUSUNUN GÖRÜŞÜLEBILMESI IÇIN GENEL KURULA KATILMA VE OY KULLANMA HAKKI BULUNAN ÜYELERIN 2/3 ÇOĞUNLUĞU ARANIR. ÇOĞUNLUĞUN SAĞLANAMAMASI SEBEBIYLE TOPLANTININ ERTELENMESI DURUMUNDA IKINCI TOPLANTIDA ÇOĞUNLUK ARANMAZ. ANCAK, BU TOPLANTIYA KATILAN ÜYE SAYISI, YÖNETIM VE DENETIM KURULLARI ÜYE TAM SAYISININ IKI KATINDAN AZ OLAMAZ.

  FESIH KARARININ ALINABILMESI IÇIN GEREKLI OLAN KARAR ÇOĞUNLUĞU TOPLANTIYA KATILAN VE OY KULLANMA HAKKI BULUNAN ÜYELERIN OYLARININ 2/3’Ü’DÜR. GENEL KURULDA  FESIH KARARI OYLAMASI AÇIK OLARAK YAPILIR.

  TASFIYE İŞLEMLERI

  GENEL KURULCA FESIH KARARI VERILDIĞINDE, DERNEĞIN PARA, MAL VE HAKLARININ TASFIYESI SON YÖNETIM KURULU ÜYELERINDEN OLUŞAN TASFIYE KURULUNCA YAPILIR. BU IŞLEMLERE, FESHE ILIŞKIN GENEL KURUL KARARININ ALINDIĞI VEYA KENDILIĞINDEN SONA ERME HALININ KESINLEŞTIĞI TARIHTEN ITIBAREN BAŞLANIR. TASFIYE SÜRESI IÇINDE BÜTÜN IŞLEMLERDE DERNEK ADINDA “TASFIYE HALINDE KIMSESIZLER DERNEĞI” IBARESI KULLANILIR.

  TASFIYE KURULU, MEVZUATA UYGUN OLARAK DERNEĞIN PARA, MAL VE HAKLARININ TASFIYESI IŞLEMLERINI BAŞTAN SONUNA KADAR TAMAMLAMAKLA GÖREVLI VE YETKILIDIR. BU KURUL, ÖNCE DERNEĞIN HESAPLARINI INCELER. İNCELEME ESNASINDA DERNEĞE AIT DEFTERLER, ALINDI BELGELERI, HARCAMA BELGELERI, TAPU VE BANKA KAYITLARI ILE DIĞER BELGELERININ TESPITI YAPILARAK VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLERI BIR TUTANAĞA BAĞLANIR. TASFIYE IŞLEMELERI SIRASINDA DERNEĞIN ALACAKLILARINA ÇAĞRIDA BULUNULUR VE VARSA MALLARI PARAYA ÇEVRILEREK ALACAKLILARA ÖDENIR. DERNEĞIN ALACAKLI OLMASI DURUMUNDA ALACAKLAR TAHSIL EDILIR. ALACAKLARIN TAHSIL EDILMESI VE BORÇLARIN ÖDENMESINDEN SONRA KALAN TÜM  PARA,  MAL VE HAKLARI, GENEL KURULDA BELIRLENEN YERE DEVREDILIR. GENEL KURULDA, DEVREDILECEK YER BELIRLENMEMIŞSE DERNEĞIN BULUNDUĞU ILDEKI AMACINA EN YAKIN VE FESIH EDILDIĞI TARIHTE EN FAZLA ÜYEYE SAHIP DERNEĞE DEVREDILIR.

  TASFIYEYE ILIŞKIN TÜM IŞLEMLER TASFIYE TUTANAĞINDA GÖSTERILIR VE TASFIYE IŞLEMLERI, MÜLKI IDARE AMIRLIKLERINCE HAKLI BIR NEDENE DAYANILARAK VERILEN EK SÜRELER HARIÇ ÜÇ AY IÇINDE TAMAMLANIR.

  DERNEĞIN PARA, MAL VE HAKLARININ TASFIYE VE INTIKAL IŞLEMLERININ TAMAMLANMASINI MÜTEAKIP TASFIYE KURULU TARAFINDAN DURUMUN YEDI GÜN IÇINDE BIR YAZI ILE DERNEK MERKEZININ BULUNDUĞU YERIN MÜLKI IDARE AMIRLIĞINE BILDIRILMESI VE BU YAZIYA TASFIYE TUTANAĞININ DA EKLENMESI ZORUNLUDUR.

  DERNEĞIN DEFTER VE BELGELERINI TASFIYE KURULU SIFATIYLA SON YÖNETIM KURULU ÜYELERI SAKLAMAKLA GÖREVLIDIR. BU GÖREV, BIR YÖNETIM KURULU ÜYESINE DE VERILEBILIR. BU DEFTER VE BELGELERIN SAKLANMA SÜRESI BEŞ YILDIR.

        HÜKÜM EKSIKLIĞI

        MADDE 26-BU TÜZÜKTE BELIRTILMEMIŞ HUSUSLARDA  DERNEKLER KANUNU, TÜRK MEDENI KANUNU VE BU KANUNLARA ATFEN ÇIKARTILMIŞ OLAN DERNEKLER YÖNETMELIĞI VE ILGILI DIĞER MEVZUATIN DERNEKLER HAKKINDAKI HÜKÜMLERI UYGULANIR.

        MADDE  27- DERNEK LOGOSU GÜNEŞ İÇERISINDE GÜLEN ÇOCUK YÜZÜ

    

        GEÇICI YÖNETIM KURULU ÜYELERININ;

  ADI VE SOYADI       :  GÖREV UNVANI              :

  İBRAHIM ÇIM                     BAŞKAN KURUCU ÜYE

    DURMUŞ BABALIKLI               KURUCU ÜYE

     MEHMET MERCIMEK             KURUCU ÜYE

    ÖMER KAYA        KURUCU ÜYE

    BEKIR ZORBA        KURUCU ÜYE

    SENNUR ÇIM          KURUCU ÜYE

    HIDAYET KUŞ            KURUCU ÜYE

  MEHMET BAŞARAN      KURUCU ÜYE

  BU TÜZÜK 27 (YIRMIYEDI) MADDEDEN IBARETTIR.

  •                 

 •  Web Tasarım

Extralar

ÇİM EMLAK

Mersin
18°C
Dolar
7,4267
Euro
8,9782
Altın
414,17
Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol